วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พูดคุยกับลูกในเรื่องเพศ

เรื่องเพศเป็นปัญหาที่พ่อ แม่ค่อนข้างหนักใจและกังวลว่าลูกจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในวัยรุ่น วัยที่กำลังแตกเนื้อหนุ่มสาว

พ่อแม่จึงมีหน้าที่ต้องสื่อสารให้ลูกเข้าใจว่า เรื่องเพศไม่ใช่เพียงเรื่องบนเตียง หรือการมีเพศสัมพันธ์ แต่สิ่งสำคัญคือการมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการแสดงออกทางเพศ การปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม โดยควรเน้นให้ลูกชายเคารพศักดิ์ศรีของเพศหญิงไม่เอารัดเอาเปรียบ ทำร้ายทารุณ ส่วนลูกสาวเน้นให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตน รวมถึงสิทธิและการป้องกันภัยทางเพศที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญและสื่อสารให้ลูกเข้าใจและมีทัศนคติที่เหมาะสมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้กับลูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น