วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หลักมหาเลขศาสตร์แห่งชื่อ

ศาสตร์ของตัวเลขนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิต การงาน อาชีพ สุขภาพ ความรัก รวมถึงการเกี่ยวโยงกับบุคคลรอบข้างอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าหากเราสามารถปรับจูนพลังเหล่านั้น ให้สมดุลกับดวงชะตาของเรา ก็จะเป็นคุณบังเกิดผลสำเร็จต่อ หน้าที่การงาน ความรัก สุขภาพ การเงิน การทอง และความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมิใช่น้อยเลย โดยหลักการของมหาเลขศาสตร์นั้น มีความเชื่อกันว่า ตัวอักษรแต่ละตัว สามารถตีค่าออกมาเป็นค่าพลังตัวเลขต่างๆได้ และค่าพลังตัวเลขเหล่านั้น เมื่อนำมารวมกันแล้ว จะสามารถแปลค่าได้ตามตัวเลขที่ค่าต่างๆกัน มีทั้งดีและไม่ดี สลับกันไป ดังจะได้เห็นจากตารางทางด้านล่างนี้

ค่าทางตัวเลขของตัวอักษร

ค่าตัวเลข

ตัวอักษร

1

ก ด ท ถ ภ ฤ / สระ อา อุ อำ / ไม้เอก

2

ข ช บ ป ง / สระ เอ แอ อู / ไม้โท

3

ฆ ฑ ฒ ต ฃ / ไม้จัตวา

4

ค ธ ร ญ ษ / สระ โอ อะ อิ ไม้หันอากาศ

5

ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ / สระ อึ

6

จ ล ว อ / ใ

7

ศ ส ซ / สระ อี อือ / ไม้ตรี

8

ย พ ฟ ผ ฝ / ไม้ไต่คู้

9

ฏ ฐ / ไ การันต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น