วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พ่อแม่ กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของลูก

ความคิดสร้างสรรค์ของลูก เป็นสิ่งที่ผู้เป็นพ่อแม่ สามารถช่วยพัฒนาได้ โดยหากจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของลูกนั้น เราจะต้องกระตุ้นให้ลูกใช้สติปัญหาในการคิดแก้ปัญหาให้มากที่สุด

แต่การจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นั้น ควรเป็นไปตามแบบแผนที่เป็นระบบชัดเจน เพื่อให้สมองเกิดพัฒนาการ และสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่จะก่อร่างระบบความคิดได้นั่นเอง

เด็กจะสามารถมีความคิดสร้าง สรรค์ได้ เด็กจะต้องเรียนรู้ และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาใช้แก้ปัญหา หากเด็กขาดความรู้ เด็กจะไม่สามารถประมวลความคิดใดๆ และนำมาแก้ปัญหาได้เลย นั่นจึงแสดงให้เห็นว่า คนที่มีความรู้มาก จึงได้เปรียบทางปัญญามากกว่า และสามารถพัฒนาให้เกิดทักษะทางสติปัญญามากกว่า

ดังนั้นพ่อแม่ควรกระตุ้นให้ลูก เกิดความคิดสร้างสรรค์โดย ให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นทางด้านประสาทสัมผัส พราะประสาทสัมผัสเป็นช่องทางในการรับข้อมูลและส่งเข้าไปในสมอง และจากการวิจัยพบว่า “การกระตุ้นทางด้านประสาทสัมผัสนั้นยังส่งผลให้เซลล์สมองแตกใยประสาทมา เชื่อมต่อระหว่างกัน และยิ่งเกิดใยประสาทมากเท่าไร การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเซลล์จึงเป็นไปได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการคิดแก้ปัญหาจึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและเร็ว ยิ่งขึ้น ดีกว่าการทำงานคนเดียวติดต่อประสานงานกับใครไม่ได้ การแก้ปัญหาก็อาจจะประสิทธิผลได้น้อย หรืออาจเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็เป็นได้”

การกระตุ้นประสาทสัมผัส จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกประสาทสัมผัสทางมือ พ่อแม่ควรให้เด็กได้ลองจับพื้นผิวที่แตกต่างกัน หรืออุณหภูมิทั้งอุ่นและเย็น เพื่อให้เด็กสามารถแยกแยะความแตกต่าง และกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ขึ้นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น